Laman Rasmi

Persatuan Pendidikan Falsafah Dan Pemikiran Malaysia

Ditubuhkan Pada Tahun 2018

Dengan Tujuan melatih pelajar Malaysia untuk dihantar bertanding di International Philosophy Olympiad ( IPO )

Selain itu, PPFPM ditubuhkan bagi merancang dan melaksanakan program, bengkel atau seminar yang berkaitan dengan pendidikan falsafah dan pemikiran kritis di Malaysia. Antara kegiatan PPFPM yang lain adalah penerbitan makalah buku, video, dokumentari dan mengadakan pameran yang berkaitan dengan falsafah.

Dengan Kerjasama

Program Terkini

Falsafah adalah usaha-usaha mempertanyakan soalan-soalan dasar bagi tujuan meruntuhkan satu-satu bidang pengetahuan ataupun sebaliknya, membangunkan satu-satu bidang pengetahuan.

Dr. Muhammad Alinor Abdul Kadir
Pengerusi Persatuan Pendidikan Falsafah Dan Pemikiran Malaysia